Kontakt:

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Zanim Twoje dziecko zostanie skierowane na terapię logopedyczną koniecznością jest przeprowadzenie diagnozy logopedycznej. Zazwyczaj spotkanie trwa 1 godzinę, a w indywidualnych, skomplikowanych, złożonych przypadkach trwa dłużej.

Jak wygląda diagnoza logopedyczna?

Podczas diagnozy terapeuta przeprowadzi z Państwem wywiad oraz wykona badania oceniające stan mowy:

  • Sprawdzenie artykulacji;
  • Ocena i sprawność narządu artykulacji;
  • Sprawdzenie słuchu fonematycznego;
  • Badanie prawidłowego toru oddychania;
  • Badanie analizy i syntezy słuchowej;
  • Test lateralizacji;

Na koniec logopeda przedstawi swoje wnioski i zaproponuje ramowy plan terapii. Na kolejne spotkanie (w ciągu 7 dni) otrzymają Państwo opinię.

Diagnoza logopedyczna dziecka przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik