Kontakt:

Diagnoza Neurologopedyczna

Diagnoza Neurologopedyczna

Dla kogo przeznaczona jest diagnoza neurologopedyczna?

Diagnoza neurologopedyczna trwa 60 minut. Przeznaczona jest dla pacjentów z afazją, dyzartrią, jąkaniem, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem i innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym.

Podczas diagnozy terapeuta przeprowadzi z Państwem wywiad oraz wykona badania oceniające stan mowy, indywidualnie dobierze narzędzia badawcze i zaproponuje ramowy plan terapii. Na kolejne spotkanie (w ciągu 7 dni) otrzymają Państwo opinię.

Diagnoza neurologopedyczna przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik