Kontakt:

Konsultacja pedagogiczna dziecka

Konsultacja pedagogiczna dziecka

Konsultacja pedagogiczna dotyczy oceny zdolności i kompetencji szkolnych dziecka pod katem ewentualnej terapii pedagogicznej (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafii). Spotkanie trwa 1,5 godziny i zostaje omówione z rodzicem. Specjalista sugeruje jakie formy terapii lub treningów są najbardziej wskazane dla Państwa dziecka. Opinia zostaje wydana w terminie ustalonym ze specjalistą.

Konsultacja pedagogiczna przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik