Kontakt:

Terapia Logopedyczna

Terapia Logopedyczna

Dla kogo przeznaczona jest terapia logopedyczna?

Terapia przeznaczona dla dzieci i młodzieży z:

  • opóźnionym rozwojem mowy;
  • dyslalią (trudnością z realizacją głosek szergu: [s], [z], [c], [dz] / [sz], [ż], [cz], [dż] / [ś], [ź], [ć], [dź]
  • oraz głoski [r] i innych);
  • zaburzeniami słuchu fonematycznego;
  • zaburzeniami mowy bezdźwięcznej;

Zajęcia trwają 30 lub 45 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, o czym zdecyduje specjalista.

Terapia logopedyczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik