Kontakt:

Trening Metodą Dr Neuronowski

Trening Metodą Dr Neuronowski

Dr Neuronowski to:

  • pamięć i uczenie się,
  • mowa i język,
  • uwaga,
  • szybkość reagowania,
  • sekwencjonowanie dźwięków,
  • planowanie, strategiczne myślenie, zarządzanie czasem, kombinatoryka.

We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez zespół kierowany przez panią prof. dr hab. Elżbietę Szeląg.

Dr Neuronowski® składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze. W narzędzie wbudowany jest unikalny komponent dotyczący czasowego przetwarzania informacji, stanowiący neuronalne podłoże wszystkich funkcji poznawczych. Umożliwia to transferowalność benefitów treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom.

Program przeznaczony jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się on do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto narzędzie cechuje się ciekawą grafiką, co znacznie podnosi jego atrakcyjność dla użytkownika.

Udokumentowana skuteczność terapeutyczna

Skuteczność terapeutyczną udokumentowano w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych. Walidację programu Dr Neuronowski® i jego prototypów wykonano w Pracowni Neuropsychologii IBD PAN. Badaniami objęto dzieci opóźnione w rozwoju mowy, seniorów po 65 r.ż. z nieuszkodzonym układem nerwowym oraz pacjentów z afazją poudarową. Wyniki badań walidacyjnych opublikowano dotychczas w dwóch artykułach w czasopismach z Listy Filadelfijskiej:
1. Szelag E., Dacewicz A., Szymaszek A., Wolak T., Senderski A., Domitrz I., Oron A.(2015).The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. Frontiers in Psychology, 6, 01714.
2. Szeląg E., Lewandowska M., Wolak T., Seniow J., Poniatowska R., Pöppel E. & Szymaszek A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
Terapia obejmuje 24 treningi (po ok. 60 minut każdy)
Rekomendowana częstotliwość spotkań: 2-3 razy w tygodniu

Trening Dr Neuronowski odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik