Kontakt:

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

Integracja Sensoryczna Warszawa

Każdy człowiek posiada narządy zmysłów (dotyk, wzrok, powonienie, słuch, równowagę, smak). Każdy z tych zmysłów odbiera informacje z otaczającego nas świata: dotyk pozwala nam czuć, wzrok pozwala nam widzieć, słuch słyszeć itp. Jeśli któryś z tych zmysłów odbiera rzeczywistość w sposób nieprawidłowy, np. jakikolwiek dotyk jest dla nas odczuwany inaczej, sprawia nam ból, wprowadza nas w sytuacje lękowe itp., sprawia to, że z nasze szeroko pojmowane funkcjonowanie nie przebiega prawidłowo.
Innym przykładem jest chociażby kwestia ściśle powiązanych i współpracujących ze sobą układów równowagi (układu przedsionkowego) i czucia głębokiego (czyli inaczej układu proprioceptywnego odpowiedzialnego za dostarczanie do mózgu informacji z mięśni i ścięgien). Zaburzenia tych dwóch układów tworzą swoistą reakcje łańcuszkową: problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, koncentracją, emocjami. To tak jakbyśmy piekli ciasto i któryś ze składników byłby przeterminowany lub byśmy go pominęli. Ciasto owszem nam wyjdzie, ale czy będzie smakowało tak jakbyśmy chcieli?
Integracja Sensoryczna jest zatem złożonym procesem neurobiologicznym polegającym na organizacji, selekcji i segregacji wrażeń zmysłowych płynących do naszego organizmu, które są wykorzystywane do rożnego rodzaju świadomych działań- prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się, zachowania.
Podstawowymi częściami mózgu warunkującymi prawidłowy przebieg i rozwój procesów integracji sensorycznej są: pień mózgu, móżdżek, rdzeń kręgowy i kora mózgowa.

Dla kogo przeznaczona jest terapia metodą Integracji Sensorycznej?

Dla dzieci z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (są mało sprawne ruchowo, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze itp.)
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł oraz wykonywanie czynności manualnych: cięcie nożyczkami, rysowanie)
 • zaburzenia równowagi
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu (dysleksja)
 • obniżona jakość pisma / rysunku
 • nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe (zatykanie uszu przy niegłośnych dźwiękach) lub węchowe (często narzekają, że coś śmierdzi)
 • trudności z koncentracją uwagi
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie się zarówno w ruchu rotacyjny lub liniowym) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości charakteryzujących się nieprawidłowymi reakcjami na ból)

Dla kogo jeszcze przeznaczona jest ta metoda?

Metoda również jest przeznaczona dla dzieci z:

 • Zespołem Downa
 • Autyzmem
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • Niepełnosprawnością Intelektualną
 • ADHD
 • ADD

Gdzie odbywają się zajęcia integracji sensorycznej i przez kogo są prowadzone?

Zajęcia odbywają się w specjalistycznie wyposażonym w sprzęt gabinecie przystosowanym do stymulacji układów zmysłowych (przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego oraz słuchowego, wzrokowego i węchowego) i prowadzone są przez przeszkolonych terapeutów integracji sensorycznej.

Zapraszamy do zapoznania naszej oferty.