Kontakt:

Zalecenia dotyczące pracy na lekcji z dzieckiem z wadą wymowy

Zalecenia dotyczące pracy na lekcji z dzieckiem z wadą wymowy

Zalecenia dotyczące pracy na lekcji z dzieckiem z wadą wymowy:
1. Nauczyciel unika poprawiania wymowy dziecka przy całej klasie żądając
kilkakrotnego powtarzania danego słowa.
2. Spontaniczne wypowiedzi uczniów nie powinny być przerywane
czy nadmiernie poprawiane, zaburzenia mowy nie mogą być powodem
zaniżania ocen.
3. Do czasu wyrównania niedoborów można stosować w pewnych
sytuacjach bardziej liberalne oceny, a wypowiedzi ustne oceniać za treść,
a nie za formę.
4. Dostrzeżone w pracach pisemnych błędy wynikające z zaburzeń należy
poprawiać bez ocen negatywnych do momentu wyrównania niedoborów.
5. Przy odpowiedziach ustnych dać więcej czasu na podjęcie wątku –
korzystniejsza jest odpowiedź z ławki niż przy tablicy.
6. Dzieci z wadą mowy nie powinny być pytane, jako pierwsze.
7. Odpowiedzi nie mogą być przerywane zwracaniem uwagi na potknięcia
wynikające z zaburzeń mowy.
8. Znając problemy dziecka o zaburzonej mowie, należy czuwać nad
atmosferą w klasie.
9. Nauczyciel wspiera wysiłek ucznia uczęszczającego na zajęcia
logopedyczne, podczas pogadanek, dialogu z uczniami nauczyciel
powinien zwracać się do nich twarzą, aby umożliwiać obserwację
prawidłowych układów artykulacyjnych głosek, mimikę twarzy,
uczniowie obserwując, naśladują prawidłowe wzory i zachowania
komunikacyjne.
10. Należy pamiętać o motywowaniu uczniów do podejmowania aktywności
werbalnej (słownego pochwalenia dziecka za podejmowany wysiłek
i próby poprawnego wypowiadania się).
Literatura:
Kozłowska K. Wady wymowy możemy usunąć. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce
1998.

Zapraszamy do Nas do Poradni na zajęcia logopedyczne

Zajęcia z Psychologiem Dziecięcym Warszawa

Logopeda Warszawa

Neurologopeda Warszawa