Kontakt:

Oferta

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawę umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, koncentracji, oraz poprawę koncentracji wzrokowo – ruchowej.

Dla kogo przeznaczona jest terapia ręki?

Adresowane jest do dzieci które  :

 • mają wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • niechętnie podejmują czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • mają problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • mają problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 •  nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur

Zajęcia trwają 45 minut

Zajęcia „Terapia ręki” odbywają się w Warszawie w siedzibie Poradni.

Cennik

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo przeznaczone są zajęcia Trening Umiejętności Społecznych?

Są to zajęcia grupowe dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych 4-6, 7-9, 10-12.

Zajęcia są skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Trening Umejętności Społecznych jest raz w tygodniu i trwa 90 minut dla dzieci starszych i 60 minut dla dzieci młodszych. Grupy nie są większe niż 8 osób.

Trening Umiejętności Społecznych odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Trening Umiejętności Społecznych Warszawa Włochy Ursus Ochota Bemowo

TUS Warszawa Włochy Ursus Ochota Bemowo

Cennik

EEG Biofeedback

Dla kogo przeznaczony jest trening EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback to metoda dla osób, które chcą rozwinąć wytrzymałość koncentracji, zwalczyć stres i napięcie, pracują w silnie stymulujących warunkach, którym doskwiera chroniczne przemęczenie i demotywacja do działania. Treningi korzystnie wpływają na jakość pracy intelektualnej, dlatego są świetnym wzmocnieniem dla uczniów w codziennych wyzwaniach szkolnych, jak również przed egzaminami.

Trening trwa godzinę . Częstotliwość spotkań jest indywidualnie ustalona przez rodzica i specjalistę.

Trening EEG Biofeedback odbywa sie w Warszawie w siedzibie poradni. 

Cennik

Psychoedukacja rodziców / trudności wychowawcze

Dla kogo przeznaczona jest psychoedukacja?

Spotkania przeznaczone dla rodziców mających trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi, czujący, że nie radzą sobie w wielu sytuacjach dnia codziennego. Nasz specjalista da Państwu wskazówki jak pracować z dziećmi i jak unikać ewentualnych błędów.

Spotkania psychoedukacja rodziców / trudności wychowawcze odbywają się w Warszawie w siedzibie poradni.

Psychoterapia

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób chcących  zmienić COŚ w swoim życiu. Czasami życie niesie nam pytania, na które trudno znaleźć odpowiedzi. Psychoterapia ma na celu służyć temu, aby człowiek był spełniony, szczęśliwy, mógł tworzyć udane związki, pracować z satysfakcją, by odnalazł sens życia, wewnętrzny spokój.

Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się w Warszawie w siedzibie poradni.

Terapia Pedagogiczna

Terapia przeznaczona dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Zapraszamy dzieci i młodzież która:

 • posiada diagnozę dysleksji,
 • ma  trudności w uczeniu się- czytaniu i pisaniu, liczeniu (dyskalkulia)
 • ma obniżonym poziom sprawności grafomotorycznych (dysgrafia)
 • często popełnia błędy ortograficzne (dysortografia)

Zajęcia trwają 60 minut. Częstotliwość spotkań jest indywidualnie ustalona przez rodzica i specjalistę.

Terapia pedagogiczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Terapia Psychologiczna

Cel terapii

Terapia psychologiczna ma na celu:

 • radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, lęk, wstyd, fobia, stres, nieśmiałość),\
 • poprawę w komunikowaniu się z innymi, umiejętność nawiązywania kontaktu, utrzymywanie relacji rówieśniczych
 • rozwinięcie postawy asertywności,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zmagającymi się z różnymi problemami:  ADHD, lękami, nieśmiałością, niską asertywnością, trudnościami w zakresie relacji rówieśniczych, problemami w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Zajęcia trwają 45 lub 60 minut. Częstotliwość spotkań jest indywidualnie ustalona przez rodzica i specjalistę.

Terapia psychologiczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Trening Metodą Dr Neuronowski

Dr Neuronowski to:

 • pamięć i uczenie się,
 • mowa i język,
 • uwaga,
 • szybkość reagowania,
 • sekwencjonowanie dźwięków,
 • planowanie, strategiczne myślenie, zarządzanie czasem, kombinatoryka.

We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez zespół kierowany przez panią prof. dr hab. Elżbietę Szeląg.

Dr Neuronowski® składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze. W narzędzie wbudowany jest unikalny komponent dotyczący czasowego przetwarzania informacji, stanowiący neuronalne podłoże wszystkich funkcji poznawczych. Umożliwia to transferowalność benefitów treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom.

Program przeznaczony jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się on do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto narzędzie cechuje się ciekawą grafiką, co znacznie podnosi jego atrakcyjność dla użytkownika.

Udokumentowana skuteczność terapeutyczna

Skuteczność terapeutyczną udokumentowano w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych. Walidację programu Dr Neuronowski® i jego prototypów wykonano w Pracowni Neuropsychologii IBD PAN. Badaniami objęto dzieci opóźnione w rozwoju mowy, seniorów po 65 r.ż. z nieuszkodzonym układem nerwowym oraz pacjentów z afazją poudarową. Wyniki badań walidacyjnych opublikowano dotychczas w dwóch artykułach w czasopismach z Listy Filadelfijskiej:
1. Szelag E., Dacewicz A., Szymaszek A., Wolak T., Senderski A., Domitrz I., Oron A.(2015).The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. Frontiers in Psychology, 6, 01714.
2. Szeląg E., Lewandowska M., Wolak T., Seniow J., Poniatowska R., Pöppel E. & Szymaszek A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
Terapia obejmuje 24 treningi (po ok. 60 minut każdy)
Rekomendowana częstotliwość spotkań: 2-3 razy w tygodniu

Trening Dr Neuronowski odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Trening Słuchowy APD

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Trening słuchowy ADP odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Terapia Neurologopedyczna

Czym jest terapia neurologopedyczna?

Terapia neurologopedyczna to przede wszystkim:

 • wspomaganie rozwoju płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym
 • terapia jąkania
 • terapia dysfazji
 • terapia dysartrii
 • terapia mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • terapia mowy dzieci autystycznych

Zajęcia trwają 30 lub 45 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, o czym zdecyduje specjalista.

Terapia neurologopedyczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik