Kontakt:

Oferta

Terapia Logopedyczna

Dla kogo przeznaczona jest terapia logopedyczna?

Terapia przeznaczona dla dzieci i młodzieży z:

 • opóźnionym rozwojem mowy;
 • dyslalią (trudnością z realizacją głosek szergu: [s], [z], [c], [dz] / [sz], [ż], [cz], [dż] / [ś], [ź], [ć], [dź]
 • oraz głoski [r] i innych);
 • zaburzeniami słuchu fonematycznego;
 • zaburzeniami mowy bezdźwięcznej;

Zajęcia trwają 30 lub 45 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, o czym zdecyduje specjalista.

Terapia logopedyczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Terapia integracji sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej Warszawa

Terapia jest prowadzona przez dyplomowanych terapeutów z dużym doświadczeniem. Zajęcia odbywają się w dużej (50m2) sali, wyposażonej w profesjonalne, bezpieczne sprzęty. Sala jest jasna i ma ograniczoną do minimum ilość dystraktorów (bodźców rozpraszających, np. kolorowych obrazków, naklejek na ścianach).

Zachęcamy do przeczytania artykułu nt Integracji Sensorycznej, który pomoże Państwu zrozumieć jej specyfikę.

Dla kogo przeznaczona jest terapia SI?

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z:

 • Nadpubudliwością Psychoruchową ADHD/ADD
 • Obniżonym poziomem koncentracji uwagi
 • Dysleksją
 • Obniżonym poziomem rozwoju motorycznego
 • Dziecięcym porażeniem mózgowym
 • Autyzmem
 • Zespołem Aspergera
 • Zespołem Downa
 • Opóźnionym rozwojem mowy

Dodatkowe informacje o zajeciach SI

 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.
  Przy zapisach na terapię SI honorujemy diagnozę, z innego ośrodka.
 • Terapia integracji sensorycznej jest poprzedzona diagnozą, którą wyznacza ramowy plan działania.
 • Istnieje możliwość prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej w języku angielskim.

We speak English- Sensory Integration Therapy Warsaw- Sensory Processing Disorder Warsaw

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Artykuł „Czym jest integracja sensoryczna”

Cennik

Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza predyspozycji zawodowych to propozycja dla młodzieży od 6 klasy szkoły podstawowej i starszych. Badanie polega na wykonaniu testów predyspozycji, preferencji i osobowości (są to zazwyczaj 3 spotkania). Wyniki są zliczane, interpretowane przez specjalistę oraz stworzony zostaje indywidualny profil osoby, tak aby świadomy człowiek dokonał przemyślanego wyboru zawodu, w którym odniesie sukces.

Diagnozę predyspozycji zawodowych przeprowadzamy  w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Konsultacja pedagogiczna dziecka

Konsultacja pedagogiczna dotyczy oceny zdolności i kompetencji szkolnych dziecka pod katem ewentualnej terapii pedagogicznej (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafii). Spotkanie trwa 1,5 godziny i zostaje omówione z rodzicem. Specjalista sugeruje jakie formy terapii lub treningów są najbardziej wskazane dla Państwa dziecka. Opinia zostaje wydana w terminie ustalonym ze specjalistą.

Konsultacja pedagogiczna przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Konsultacja psychologiczna dziecka

Konsultacja posychologiczna dziecka dotyczy oceny rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka pod kątem ewentualnej terapii psychologicznej (lęki, stresy, nerwice). Na życzenie rodzica wydawana jest opinia.

Spotkanie trwa 60 minut.

Konsultacja psychologiczna dziecka przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Diagnoza Neurologopedyczna

Dla kogo przeznaczona jest diagnoza neurologopedyczna?

Diagnoza neurologopedyczna trwa 60 minut. Przeznaczona jest dla pacjentów z afazją, dyzartrią, jąkaniem, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem i innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym.

Podczas diagnozy terapeuta przeprowadzi z Państwem wywiad oraz wykona badania oceniające stan mowy, indywidualnie dobierze narzędzia badawcze i zaproponuje ramowy plan terapii. Na kolejne spotkanie (w ciągu 7 dni) otrzymają Państwo opinię.

Diagnoza neurologopedyczna przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Diagnoza logopedyczna

Zanim Twoje dziecko zostanie skierowane na terapię logopedyczną koniecznością jest przeprowadzenie diagnozy logopedycznej. Zazwyczaj spotkanie trwa 1 godzinę, a w indywidualnych, skomplikowanych, złożonych przypadkach trwa dłużej.

Jak wygląda diagnoza logopedyczna?

Podczas diagnozy terapeuta przeprowadzi z Państwem wywiad oraz wykona badania oceniające stan mowy:

 • Sprawdzenie artykulacji;
 • Ocena i sprawność narządu artykulacji;
 • Sprawdzenie słuchu fonematycznego;
 • Badanie prawidłowego toru oddychania;
 • Badanie analizy i syntezy słuchowej;
 • Test lateralizacji;

Na koniec logopeda przedstawi swoje wnioski i zaproponuje ramowy plan terapii. Na kolejne spotkanie (w ciągu 7 dni) otrzymają Państwo opinię.

Diagnoza logopedyczna dziecka przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik

Diagnoza / Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej

Diagnoza Integracji Sensorycznej Warszawa

Diagnoza/ Ocena procesów integracji sensorycznej składa się w zależności o poziomu funkcjonowania dziecka od 2-3 spotkań. W niektórych sytuacjach może to być więcej spotkań, ale wtedy jest to indywidualnie ustalone z rodzicem. Na każde spotkanie przychodzi rodzic z dzieckiem. Zachęcam aby rodzic był obecny podczas całej diagnozy, wtedy będzie mu łatwiej zrozumieć pewne zależności zrozumieć diagnozę i sens terapii.

Na czym polega diagnoza intergacji sensorycznej?

Na badanie składa się:

 • Wywiad z rodzicem podczas pierwszego spotkania;
 • Analiza Kwestionariusza Sensomotorycznego [Z.Przyrowski];
 • Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej;
 • Obserwacja Kliniczna;
 • Obserwacja dziecka podczas swobodnych zabaw na sali Integracji Sensorycznej;

Każda diagnoza / ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej jest na koniec omawiana z rodzicem i wydana zostaje opinia.

Artykuł „Czym jest integracja sensoryczna”

Diagnoza/ Ocena procesów integracji sensorycznej przeprowadzana jest w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik 

 

Konsultacja Psychologiczno-Pedagogiczna

Jeśli czujesz, że coś niepokojącego dzieję się z Twoim dzieckiem oferujemy godzinną konsultację pschologiczno-pedagogiczną z naszym specjalistą, który określi charakter problemu lub dysfunkcji Twojej pociechy.

Specjalista zaproponuje odpowiednie metody pracy. Otrzymacie Państwo wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne skierowane do dzieci, rodziców oraz opiekunów.

Możesz z porozmawiać z terapeutą, powiedzieć co Ci niepokoi, martwi, że czujesz się bezradny/bezradna, jakie masz oczekiwania. Zostaniesz wysłuchany/wysłuchana i zostanie zaproponowane Ci rozwiązanie tej sytuacji, np. poprzez odesłanie do innego specjalisty u nas w Poradni który będzie w stanie jak najlepiej pracować z Twoim dzieckiem lub da Ci konkretne wskazówki do pracy w domu.

Jeśli jednak wiedzą Państwo jaki rodzaj pomocy jest potrzebny dla Waszego dziecka proponujemy umówienie się na konsultację/ diagnozę / terapię do konkretnego specjalisty (np. logopedy,terapeuty integracji sensorycznej, reedukatora, psychologa dziecięcego ect).

Konsultacja Psychologiczno-Pedagogiczna odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Cennik