Kontakt:

Mgr Anna Czerwonko

anna-czerwonka

mgr Anna Czerwonko- pedagog specjalny

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uzyskując dyplom magistra z pedagogiki specjalnej. Pracuje z dziećmi i  młodzieżą z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami koncentracji uwagi i spostrzegawczości.

W Poradni prowadzi terapię i treningi indywidualne :

  • „Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy” dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.,
  • Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania,
  • Terapia metodą dr. Neuronowski.

Od paru lat ściśle związana ze specyfiką pracy w poradni. Na potrzeby swoich podopiecznych, podążając za ich problemami, fazami rozwoju i formami odbierania świata jest w trakcie Kursu Integracji Sensorycznej. Motto, którym kieruję się w swojej pracy :

„Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem,
ale każde dziecko z nim samym.”
(Pestalozzi)