Kontakt:

Mgr Bartosz Jurewicz

Bartosz_Jurewicz

Mgr Bartosz Jurewiczdyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Absolwent Pedagogiki
Specjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2007 roku ukończył dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej i od tamtej pory z powodzeniem prowadzi diagnozy i terapie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z:

  • deficytami i zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • opóźnieniem rozwoju mowy,
  • opóźnieniem rozowju ruchowego / motorycznego,
  • nadruchliwością, obniżonym poziomem koncentracji, ADHD,
  • dysleksją, trudnościa w uczeniu się /czytanie, pisanie/,
  • całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), autyzmem, zespołem Aspergera,
  • zespołem Downa.

 

Integracja Sensoryczna Warszawa

Integracja Sensoryczna Warszawa Włochy

Integracja Sensoryczna Warszawa Ursus

Integracja Sensoryczna Warszawa Ochota