Kontakt:

mgr Dorota Bożejewicz

­­­­mgr Dorota Bożejewicz, psycholog, pedagog Dorota Bożejewicz

Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. W trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Zakładach Karnychorazna Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Scolar, gdzie na co dzień prowadzi terapię indywidualną dzieci ze spektrum autyzmu oraz Treningi Umiejętności Społecznych.

Obecnie pracuje w obszarze pomocy psychologicznej, konsultując dzieci i młodzież w zakresie trudności wychowawczych,radzenia sobie z emocjami, niską samooceną, problemami w relacjach. Oferuje pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach, doświadczających trudności w radzeniu sobie ze stresem, a także zmagających się z zaburzeniami depresyjno- lękowymi.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu psychoterapii podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.