Kontakt:

mgr Emilia Wojewódzka

EW

mgr Emilia Wojewódzka, psycholog

Magister Psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalności neurokognitywistyka, a także studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania z kwalifikacjami pedagogicznymi. Trener. Obecnie w trakcie 4 letniego całościowego kurs terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT oraz realizacji ścieżki prowadzącej do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Od 2016 roku jest związana z Fundacją SCOLAR prowadząc zajęcia indywidualne. Prowadzi tam również konsultacje z rodzicami, treningi jedzenia oraz współprowadzi zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Współpracuje z niepublicznymi placówkami szkolnymi oraz przedszkolnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie praktyk studenckich w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Neurologii. Obecnie poszerza swoją wiedzę na stażu w SPDSK na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

W Poradni pracuje dzieci z diagnozą CZR, autyzmu, zespołu Aspergera, dziećmi z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi, wybiórczością pokarmową, konsultuje rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Brała udział w licznych kursach i szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.

„Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży”

„Genogram – klucz do rozumienia rodziny”

„Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem ze spektrum autyzmu”

„Trening jedzenia. Trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju.”

„Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”

„VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii”

„Intensywne nauczanie na podstawie systemu kart”

„Narzędzie M-Chart-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”

„Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – ujęcie całościowe”

„Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”

„Dialog motywujący”.

 

Psycholog Warszawa

Psycholog dziecięcy Warszawa

Psycholog dziecięcy Warszawa Włochy Ursus Ochota