Kontakt:

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo przeznaczone są zajęcia Trening Umiejętności Społecznych?

Są to zajęcia grupowe dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych 4-6, 7-9, 10-12.

Zajęcia są skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Trening Umejętności Społecznych jest raz w tygodniu i trwa 90 minut dla dzieci starszych i 60 minut dla dzieci młodszych. Grupy nie są większe niż 8 osób.

Trening Umiejętności Społecznych odbywa się w Warszawie w siedzibie poradni.

Trening Umiejętności Społecznych Warszawa Włochy Ursus Ochota Bemowo

TUS Warszawa Włochy Ursus Ochota Bemowo

Cennik